1. Kancelária DKP

2. Kaviareň a byt

3. Čerpacia stanica

4. Budova garáží

5. Múzeum motocyklov

6. Auto servis

7. Technické múzeum

8. Hala 6 a 7

9. Hala 8

10. Umývareň

11. Spevnené plochy – betón

12. Otvorený sklad

13. Nezastavaná plocha